ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นับได้ว่ามีชื่อเสียงใน ด้านเทคโนโล่ยี่จนสามารถที่จะเรียกได้ว่าติดอันดับของโลกตามที่พวกเราทราบๆกันมา แต่ส่วนมากแล้วนั้นคนญี่ปุ่นจะยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ทำสืบทอดกันมาแต่โบราณไว้ อย่างเหนียวแน่นน่านับถือและน่ายกย่องเป็นอย่างมาก

         ด้วยประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีฤดูต่าง ๆที่สำคัญ ๆ ด้วยกันอยู่สี่ฤดูก็คือ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ผลิ ,ฤดูฝน และในแต่ละฤดูนั้น ๆ ก็จะมีขนบ ธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆประจำฤดูนั้น ๆ อยู่ทุกฤดูหรือทุก ๆ เดือนในหนึ่งปีอีกเสียด้วย

         ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งหลายที่ เกิดขึ้นมานั้น ส่วนมากก็จะมีจุดประสงค์หรือมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการที่จะสื่อให้ทุกคนได้ รู้ถึงความรู้สึกที่กลมเกลียวสามัคคี ซึ่งสิ่งนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญจนสามารถที่จะ เรียกได้ว่าเป็นเสมือนกำลังที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติเลยทีเดียว บางขนบธรรมเนียมประเพณี ก็สื่อถึงความรู้สึกที่อยากจะให้ครอบครัวมีความสุข บ้างก็ต้องการแสดงความยินดีกับการ เจริญวัยและเติบโตของเด็ก ๆ และบางอย่างยังมุ่งหวังเพื่อแสดงความรู้สึกที่จริงใจต่อกัน ในหมู่คณะของพวกเขา

         และไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเท่าไหร่ก็ตาม แต่ก็คิดว่าคงจะไม่มีวันที่จะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงหรือทำให้หายไปจาก หัวใจของชาวญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี้ ได้กระทำสืบเนื่องและตกทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขา ทั้งหลายนั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้นั่นเอง คนญี่ปุ่นทุกคนจึงพยายามที่จะปกป้องรักษาให้คงอยู่คู่กันไป กับประเทศชาติของพวกเขาให้นานเท่านานเท่าที่พวกเขาจะทำได้ ดังนั้นขนบธรรมเนียมประ เพณี ต่าง ๆนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหัวใจของชาวญี่ปุ่นไว้อย่าง เหนียวแน่นเลยจริง ๆ

sakura

12 ประเพณี ที่มาของเทศกาลต่างๆในญี่ปุ่น

เทศกาลประจำเดือน

เดือน 1 | มกราคม วันขึ้นปีใหม่ วันครอบครัว

Matsuki หมายถึงเดือนของการกลับมารวมกันของครอบครัวเดือนที่สมาชิกครอบครัวเพื่อนญาติและเพื่อนมีโอกาสพบปะสังสรรค์ วันที่ 1 Kanjitsu [Ganjitsu] วันปีใหม่ วันที่ 4 Gojo

อ่านต่อ
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 2 | กุมภาพันธ์

คิซารางิ (Kisaragi) หมายถึงการสวมเสื้อผ้าหลาย ๆ ชิ้นที่ด้านบน วันที่ 3 เซตูบุน [เซตูบูปัน] วันพักผ่อนตามฤดูกาล

อ่านต่อ
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 4 | เมษายน วันเทศกาลชมดอกซากุระ

เทศกาลงานชมดอกซากุระของญี่ปุ่นนี้นับว่ามีชื่อ เสียงเป็นอย่างมากเท่าที่เราได้รู้กันมา เพราะนอกจากที่เราจะได้เห็นดอกซากุระที่สวย

อ่านต่อ
06-geshi
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 6 | มิถุนายน วันกลางฤดูร้อน

มิถุนายนเป็นเดือนที่ฝนตกตลอดทั้งเดือน พรม Shobu หรือ Iris, Ajisai หรือ Hydrangea ใบสีเขียวสดที่สวยงามอุณหภูมิโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และอากาศเริ่มอบอุ่นและชื้น

อ่านต่อ
7 tanabata
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 7 | กรกฎาคม วันทานาบาตะ

วันทานาบาตะ..คือวันแห่งความรักและความ สุขสมหวังของดวงดาว 2 ดวง ดวงแรกมีนามว่า “โอริ ฮิเมะ” และดวงที่สองมีนามว่า “ฮิโกโบชิ” ตามความ

อ่านต่อ
obon
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 8 | สิงหาคม วันเชิญวิญญาณโอบ้ง

“โอบ่ง ” นับว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญ ทุก ๆ ปี ในเดือน 8 ( สิงหาคม ) นั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะได้รับอนุญาติให้กลับมาเยี่ยมเยือนญาติ

อ่านต่อ
Shubun no hi
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 9 | กันยายน วันแบ่งฤดูใบไม้ร่วง

Natsuki [Nagatsuki] หมายถึง “long month” หรือ “long moon” กวีส่วนใหญ่จะชื่นชมความงามของดวงจันทร์ที่สดใสในช่วงกลางคืนอันยาวนาน เมื่อปิดเทอมฤดูร้อนที่ยาวนานโรงเรียนส่วนใหญ่เริ่มไตรมาสที่สอง

อ่านต่อ
Taiikunohi
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 10 | ตุลาคม วันกีฬาเพื่อสุขภาพ

ตุลาคมในปฏิทินจันทรคติบ่งบอกว่าเหล่าเทพเจ้าทั้งหมดในญี่ปุ่นจะมาพบกันที่อิซุโมะในเวลา [ชิมาเนะ] เพื่อตัดสินใจคู่มนุษย์ อย่าสร้างเทพเจ้าในศาลเจ้าผู้คนเรียก “Kannazuki” ในเดือนตุลาคมซึ่งแปลว่า “เดือนปราศจากพระเจ้า” แต่ Izumo [Izumo]

อ่านต่อ
Omisoka
เทศกาลประจำเดือน

เดือน 12 | ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เดือนธันวาคมเป็นเดือนส่งท้ายปี เรียกกันว่า ชิวาซึ ชาวญี่ปุ่นจะส่ง โอเซโบะของขวัญปลายปี ไปให้แก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้ความเมตตาตนเองมาตลอด 1 ปี

อ่านต่อ