03-hinamatsuri

จะขึ้นมีในวันที่ 3 เดือน เดือน 3 (มีนาคม) ของทุก ๆ ปี วันนี้เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับการเจริญเติบโต และสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ของเด็กผู้หญิงในญี่ปุ่น หรือจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โมโม่โนะเซ ซึ คุ ” บ้านที่มีเด็กผู้หญิงจะนำตุ๊กตาที่เรียกกันว่า”ฮินา”ออกมาจัดตั้งโชว์ไว้บนชั้นที่เป็น แบบขั้นบันได บางบ้านที่มีเงินหรือเป็นบ้านของคนรวยจะมีตุ๊กตาออกมาตั้งโชว์อย่าง มากมาย โดยเฉพาะชั้นที่วางตุ๊กตานั้นจะมีมากถึง 7ชั้นเลยทีเดียว

เล่าลือกันว่าได้รับมรดกตกทอดมาจาก ประเทศจีน ที่ประเทศจีนนั้นจะมีพิธีการบวงสรวงโดยจะนำตุ๊กตาไปลอยน้ำเชื่อกันว่า ถ้านำตุ๊กตาไปลอยน้ำแล้วเด็กจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพิธีนี้ได้ตกทอดมาถึง ประเทศญี่ปุ่น

แต่ต่างกันนิดหน่อยคือญี่ปุ่นจะทำพิธีนี้ให้ เฉพาะแต่เด็กที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้น และจะบวงสรวงด้วยขนมหวานมีความ มุ่งหมายในการบูชาเหมือนกันกับประเทศจีนที่ต้องการที่จะให้เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ พิธี “ฮินามาซึรี”นี้ สันนิฐานกันว่ามีมาตั้งแต่สมัย “เอโดะ “(ประมาณ ปี1603-1867)และได้ทำสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้…

ในสมัยต้น ๆ พวกผู้ดีที่มีฐานะดี ๆ ทั้งหลาย ในสมัยโบราณจะทำตุ๊กตาฮินะขึ้นมาจากวัสดุจำพวกไม้บ้าง,กระดาษบ้างทำขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของความเจ็บป่วย และสิ่งที่เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าของบุตรหญิง ของตน และจะนำไปลอยที่แม่น้ำหรือทะเล เพื่อให้ช่วยพาสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นให้ช่วยลอยไปกับ สายน้ำตามความเชื่อถือที่ตามมาจากประเทศจีน

แต่ในเวลาต่อ ๆ มาพวกบุตรหญิงของพวกผู้ดีใน เมืองหลวงนั้นเกิดการฮิตติดอันดับกันขึ้นมาด้วยการนำตุ๊กตาฮินะเหล่านั้นมาเล่นเป็นของเล่น ไปด้วยอีกอย่าง…ดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างตุ๊กตาฮินะขึ้นในเวลาต่อ ๆ มา ด้วย การแต่งเติมเสริมแต่งใส่เสื้อผ้าที่แพง ๆ และยังใช้วัสดุที่ดี ๆ นำมาสร้างเป็นตัวตุ๊กตาขึ้นมาทันที ผลสืบเนื่องต่อ ๆ มาก็เลยเกิดการนำมาตั้งประดับไว้ในห้องต่างหากอีกด้วยในที่สุด

หลังจากที่บ้านของพวกผู้ดีและคนรวยต่าง ๆ ได้นำ ตุ๊กตาฮินะขึ้นมาตั้งประดับไว้เป็นเครื่องประดับภายในบ้านแล้วนั้น ในเวลาต่อมาก็ระบาดออกมา เรื่อย ๆ จนมาถึงพวกคนที่ยากจนและประชาชนธรรมดาที่พร้อมใจกันหันมาทำตามกันอีกด้วย

ตุ๊กตาฮินะนั้นเป็นตัวแทนของทุพภิกขภัยของเด็ก ผู้หญิง เป็นของที่สำคัญอย่างยิ่ง การตั้งบูชาเส้นไหว้จึงเป็นประเพณีและพิธีบูชาที่เด็กผู้หญิงใน ประเทศญี่ปุ่นทุกคนจะต้องทำเพื่ออธิฐานขอให้มีความสุขความสมบูรณ์มีพลานามัยต่อไปใน ภายภาคหน้า…….

รูปตุ๊กตาฮินะที่สร้างขึ้นมาหลายยุกต์หลายสมัย ในรูปแรกที่เห็นจะเป็นตุ๊กตาฮินะในสมัยแรก ๆ ที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ

รูปแรกที่เห็นจะเป็นการบวงสรวงในสมัยต้นที่ ได้นำตุ๊กตาฮินะใส่กระด้งหรือกระเช้า แล้วนำไปลอยในแม่น้ำหรือที่ทะเล พิธีการจะกำหนด ทำกันขึ้นในวันที่ 3 เดือน เดือน 3 (มีนาคม)ของทุก ๆ ปี

รูปที่ สองจะเป็นการแสดงให้เห็นการจัดบูชาถวาย เครื่องเส้นต่าง ๆ จะถวายดอกไม้ด้วยดอกท้อ ส่วนพวกขนมหวานก็จะใช้ขนมหวานที่มีชื่อว่า “อาราเร่” และ “คาชิวะโม๊ต จิ “(คือขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียว)บางบ้านก็จะตั้งถวาย “ชิโร่สาเก” (เหล้าขาว)บูชาถวายให้กับ ” ตุ๊กตาฮินะ ” อีกต่างหากอีกด้วย…