เดือน5..พฤษภาคม ดังโงะ โนะ เซะซึคุ (งานวันเด็กผู้ชาย ) ธรรมเนียมงานวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ตามที่คนญี่ปุ่นเขานับกันในทุก ๆ ปี บรรดาครอบครัวที่สามารถให้กำเนิด บุตรชายขึ้นมาได้ จะกำหนดให้มีการจัดพิธีบูชา ตุ๊กตา ” ที่ใส่ชุดนักรบ ” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ” โกะงัสสึ นิงเงียว ” ( แปลทับศัพท์ ว่าตุ๊กตาเดือนพฤษภาคม) และยังจะตั้งเสาปลาโค้ย ( สามตัวซึ่งมี พ่อปลา, แม่ปลาและลูกปลา ) ให้ขึ้นไปแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้าเพื่อแสดงความยินดี ( มีลักษณะคล้าย ๆ กับเสาธงชาติ ของบ้านเรา ) มีความหมายเพื่ออธิษฐานด้วยแรงใจขอให้บุตรชายที่รักมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ เป็นการแสดงความรักและให้ความสำคัญกับบุตรชาย ซึ่งก็คล้าย ๆ กับ คนจีนที่มีความยินดีที่ได้บุตรชายมาดำรงค์ตระกูลอย่างหนึ่งที่ทำสืบเนื่องต่อ ๆ กันมาตั้ง แต่ครั้งสมัยโบราณ…

ธรรมเนียม ” ดังโงะ โนะ เซะซึคุ ” และในพิธีนี้ก็มีการเส้นไหว้ตุ๊กตาที่จะตั้งบูชาไว้ประมาณ หนึ่งเดือน ก่อนหน้าวันงานในวันที่5 ซึ่งเป็นวันเด็กผู้ชายของทุก ๆ ปี จะเส้นตุ๊กตาด้วยขนมหวานที่ มีชื่อว่า คาชิวา โม๊ตจิ และขนมจีมาคี ( เป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียว ยัดใส้ถั่วแดง และห่อด้านนอกด้วยใบของดอกซากุระ ) และในวันนี้ก็ยังจะมีการอาบน้ำให้กับเด็กผู้ชาย ด้วยการใส่ใบโชบุลงไปในอ่างน้ำด้วย (ต้นโชบุ เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีม่วง จะมีใบที่มีรูปร่าง ยาวแหลมเรียวคล้าย ๆ กันกับดาบ..เชื่อกันว่าสำหรับมนุษย์นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความ เข็มแข็ง ซึ่งส่วนมากจะนำมาใช้ในการทำกรรมพิธี ต่าง ๆ ว่ากันว่าสำหรับพวกยักษ์และ ภูตผีปีศาจแล้วใบโชบุจะกลายเป็นเสมือนกับอาวุธเป็นเหมือนดาบที่คอยทิ่มแทงให้ได้รับ ความเจ็บปวด..ดังนั้นพวกยักษ์และภูตผีปีศาจจึงจะกลัวมาก และจะไม่กล้าย่างกลายเข้า ไปใกล้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นอันขาดว่ากันมาว่าอย่างนี้แหละ )ว่ากันว่าตุ๊กตา ” โกะงัสสึ นิงเงียว ” นี้จะได้รับเฉพาะคนที่เป็นบุตรชายคนโตคนเดียว ( คนที่เป็นน้อง ๆ ต่อมาถ้ามีก็จะไม่ได้รับ ) และยังเล่าว่ายังมีเคล็ดในการจัดตั้งบูชาตุ๊กตาอีกด้วยว่า ตั้งก่อนวันงานได้หนึ่งเดือน และ เมื่องานจบใน 2-5 วันข้างหน้า จะต้องรีบเก็บในวันที่มีอากาศแจ่มใส ( ห้ามเก็บในวันที่มี ฝนตก ถือเคล็ดว่าเด็กอาจเจ็บป่วยได้ ) เหมือน ๆ กับพิธี( ฮินะ มาซึรี ของงานวันเด็กผู้หญิง ) เชื่อกันว่าถ้ามัวโอ้เอ่เก็บช้าไปแล้วละก็ เด็กคนนั้นอาจจะได้แต่งงานช้ากว่าคนอื่นหรือ บางทีอาจจะขึ้นคานไปเลยก็อาจที่จะเป็นได้ ว่ากันมาว่าอย่างนี้แหละ

ธรรมเนียม ” ดังโงะ โนะ เซะซึคุ ” เมื่อสมัยก่อนที่ประเทศจีนในวันที่ 5 เดือน 5 ( พฤษภาคม ) จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันนี้ผู้คนจะไปเที่ยวเก็บใบต้นโชบุที่ส่วนมามักจะขึ้นอยู่ริมชายน้ำ ( สมัยนั้นที่จีน นับกันว่าเป็นต้นหญ้าชนิดหนึ่ง) พวกเขาจะนำเอาใบโชบุ ที่เก็บมานั้นมาดอง และใส่ลงไปในน้ำเหล้า ( โอสาเก ) จะนำมาใช้ดื่มกินกันเหมือนกับการแก้เคล็ดอาถรรย์ บางอย่าง เชื่อกันว่าถ้าได้ดื่มกินแล้วจะไม่เป็นโรคร้าย และจะไม่ประสบกับภัยร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะมีเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้….ว่ากันว่าที่ประเทศจีนก็ให้ความสำคัญกับใบโชบุ มากอยู่เหมือนกัน

ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นด้วยผู้คนเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่า ใบโชบุเป็นใบไม้ที่มีพลัง และมีอาถรรย์บางอย่างเป็นพิเศษอยู่แล้วนั่นเอง ดังนั้นจึงเกิดเป็นเหมือนการเลียนแบบ จากประเทศจีนกันเกิดขึ้น ในวันที่ 5 เดือน 5 ( พฤษภาคม ) จึงได้มีการไปเก็บเอาใบต้น โชบุมาปัดหรือกวาดหลังคาหน้าบ้านบ้าง เอามาอาบน้ำให้เด็กบ้าง เพื่อเป็นเหมือนการปัด โรคร้าย และความไม่ดีต่าง ๆ ให้จางหายไปว่าอย่างนั้น

ต่อมาเมื่อมาถึงในสมัยที่ญี่ปุ่นได้มีนักรบและซามูไรนั้น พวกบุตรผู้ชายที่เกิดขึ้นมาในสมัยนั้น ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องแข็งแกร่ง อ่อนแอไม่ได้และยังเชื่อกันว่าเด็กผู้ชายทุกคนนั้นมีพลังพิเศษ ที่จะแข็งแกร่งได้ ” โชบุ ” แปลตรงตามศัพท์ว่า ” แพ้-ชนะ ” หมายถึงการ ต่อสู้ ดังนั้นในวันที่ 5 เดือน 5 ( พฤษภาคม ) จึงได้มีธรรมเนียมวันเด็กผู้ชายเกิดขึ้นในเวลา ต่อมา พวกเขาปรารถนาด้วยแรงใจอธิษฐานขอให้บุตรชายที่รักของพวกเขา ได้มีสุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์ และไร้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นการแสดงความรักความยินดีและให้ความ สำคัญกับบุตรชายเป็นอย่างมากอย่างหนึ่ง

” รู้ไว้ใช่ว่า ” ปลาที่ติดอยู่บนเสาเหมือนแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้านั้นมีชื่อว่า ” ปลาโค้ยโนโบรี ” ( ปลาcarp)มีความหมายทำนองว่าให้เป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย โตวันโตคืนและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เหมือนปลาโค้ยที่กำลังใช้ความสามารถและ พลังอันพิเศษของมันแหวกว่ายทวนน้ำเพื่ออยากที่จะขึ้นไปสู่ในที่สูง เพื่ออยากที่จะไป ใช้ชีวิตที่สุขสบายและหาแหล่งน้ำที่ใสสะอาดอยู่ที่ต้นน้ำที่บนสุดยอดสูงสุดของน้ำตก ตามนิสัยของปลาโค้ย( ปลาcarp)ที่แข็งแกร่งและชอบทำแบบนั้นอยู่เสมอนั่นเอง (ภาพทางด้านซ้าย )” หมวกคาบุโตะ ” เป็นหมวกของนักรบที่ใช้ในสมัยโบราณ (ภาพทางด้านขวา )” โชบุ ” ต้นโชบุที่ส่วนมามักจะขึ้นอยู่ริมชายน้ำ เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แก้เคล็ดอาถรรย์ได้ และยัง สามารถทำให้แข็งแกร่ง มีพลามัยสมบูรณ์ จะนำมาผสมน้ำแลัอาบให้กับเด็กปีละครั้ง เพื่อเป็นเหมือนการปัดโรคร้าย และความไม่ดีต่าง ๆ ให้จางหายไป

ตุ๊กตา ” โกะงัสสึ นิงเงียว ” เรียกว่า ” มุชานิงเงียว ” เป็นตุ๊กตารูปนักรบ แต่เดิมเมื่อสมัยก่อนเล่ากันว่า ส่วนมากจะสร้างมาจากการพันใบโชบุให้เป็นรูปตุ๊กตา แล้วนำมาตั้งอธิฐาน แต่ต่อได้กลายมาเป็นตุ๊กตาเหมือนที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ตั้ง แต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบยังไม่มีหลักฐานปรากฏ